Gouldian finch


Gouldian Finch

The Lady Gouldian Finch Chloebia gouldiae or Erythrura gouldiae Προσαρμογή Δεν είναι μεγάλης αντοχής πουλιά ,χρειάζονται θερμοκρασία κατά την διάρκεια του χειμώνα Αναπαραγωγή Συχνά προβληματική Ικανότητα κελαηδίσματος Κατά κάποιον τρόπο φτωχή Συνύρπαξη […]