Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ


13895447_1349894411705459_1269942927616944863_n

Λίγα λόγια για μας…

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών και Παραδείσιων Πτηνών, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από παλιούς και νέους εκτροφείς πτηνών συντροφιάς (κυρίως εξωτικών) της Ελλάδας. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε σαν συνέχεια του ΕΦΙΠΣΑ, που είχε ιδρυθεί από τον αείμνηστο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσκούνη και πρωτεργάτη της δημιουργίας της ΕΟΟ, έτσι πιστεύουμε ότι θα συνδράμουμε περισσότερο στην υλοποίηση του οράματος του, της δημιουργίας μιας χαρούμενης παρέας με το ίδιο χόμπι.

Σκοπός του συλλόγου είναι η διάδοση, η εκτροφή και αναπαραγωγή των εξωτικών και παραδείσιων πτηνών καθώς και η προστασία σπανίων και απειλουμένων ειδών καταβάλλοντας προσπάθεια για την διατήρηση και αναπαραγωγή τους. Για τον λόγο αυτό μέσα από την ιστοσελίδα μας θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και απαραίτητες πληροφορίες για κάθε είδος που εκτρέφουμε ή γνωρίζουμε περί αυτού.

Με μεγάλη μας Χαρά θα υποδεχθούμε κάθε εκτροφέα που θα ήθελε να ασχοληθεί με αυτόν τον υπέροχο χώρο των Εξωτικών και Παραδείσιων Πτηνών.

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών »

Σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 2007 συσκεφθήκαμε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 39 με σκοπό να ιδρύσουμε φιλοζωικό σύλλογο – ασχολούμενο κυρίως με τα εξωτικά και παραδείσια πτηνά-  έχοντας τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία, αφού είμαστε και Ελληνες πολίτες και

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία: «Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών ». Έδρα ορίστηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ρήγα Φεραίου 3, ο δε σκοπός αναφέρεται στο καταστατικό.
  2. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα το καταστατικό που φέρει σημερινή χρονολογία και αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα. Το καταστατικό το υπογράψαμε σύμφωνα με το άρθρο 80 ΑΚ.
  3. Εκλέγουμε παμψηφεί πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία αναθέτουμε να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του σωματείου και να συγκαλέσει την Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι τα παρακάτω:
  4. Πανέρας Γεώργιος του Ιωάννου–(Πρόεδρος) Έμπορος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της οδού Ρήγα Φεραίου 39.
  5. Διγαλάκης Παύλο,(Γραμματεύς)Ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Πατησίων Αττικής επί της οδού Συκουτρή 4
  6. Χρόνης Γεώργιος του Παναγιώτη,(Ταμίας) Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, επί της οδού Πανόρμου 48
  7. Φακούδης Γιώργος του Ιωάννη, Δημοτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολής Αττικής, Κνωσού 23
  8. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα, Έμπορος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της οδού Δερβενακίων 14

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

Ακριβές αντίγραφο , να χρησιμοποιηθεί στη ΔΟY Π Φαλήρου.