Διάμετροι δαχτυλιδιών κοινών ειδών


Τα δαχτυλίδια πουλιών υπάρχουν για να ξέρουμε τον εκτροφέα, τον σύλλογο του ,τη χώρα προέλευσης και το χρόνο που γεννήθηκε.

Τα δακτυλίδια κλειστού τύπου μπαίνουν μόνο όταν τα πουλιά είναι λίγων ημερών και μένουν για όλη τη ζωή του πουλιού. (βγαίνουν μόνο κόβοντας τα με ειδικό ψαλίδι ). Τα δακτυλίδια κλειστού τύπου χρησιμοποιούν από εκτροφείς και χομπίστες από διάφορους συλλόγους πουλιών. Το δακτυλίδι αυτό περιέχει τις εξής πληροφορίες:

1) Την χρονολογία γέννησης, η οποία εκφράζεται με ένα διψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στο έτος π.χ. 09 για το έτος 2009.
2) Τα αρχικά της ομοσπονδίας της χώρας από την οποία προέρχεται το πουλί π.χ. ή ΕΟΟ (Ελληνική Ορθολογική Ομοσπονδία), για την Ελλάδα.
3) Ο κωδικός του συλλόγου π.χ. για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών έχει επιλεχθεί το γράμμα G στον οποίο ανήκει ο εκτροφέας και ακριβώς δίπλα ο αριθμός μητρώου του εκτροφέα.
4) Ένα γράμμα σε λατινική μορφή που αντιπροσωπεύει το μέγεθος του δακτυλιδιού