Γενετική Java Finch


ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΠΙΝΟΥ ΤΗΣ ΙΑΒΑΣ

Μεταλλάξεις Τύπος Γενετικής
Αρχέγονο (Άγριος Τύπος) Κυρίαρχο
Dilute Αρχέγονο (Pastel) Φυλοσύνδετο Υποχωρητικό
Fawn (Ιζαμπέλα) Αυτοσωματικό Υποχωρητικό
Καφέ (Σκούρο Fawn) Πολυμορφικές εμφανίσεις του Fawn
Ασημί (Opal) Αυτοσωματικό Υποχωρητικό
Αχάτης Φυλοσύνδετο Υποχωρητικό
Λευκό Αυτοσωματικό Υποχωρητικό
Ελαφάκι(Pied) Αυτοσωματικό Υποχωρητικό

java_finch_mutations

Αποτελέσματα Συνδυασμού Μεταλλάξεων Μετάδοση κληρονομικών στοιχείων
Cream (Opal Isabel) Silver x Fawn Συνδυασμός
Dilute Cream (Opal Pastel Isabel) Dilute Silver x Dilute Fawn Συνδυασμός
Dilute Fawn (Isabel Pastel) Dilute Normal x Fawn Συνδυασμός
Dilute Silver (Opal Pastel) Dilute Normal x Silver Συνδυασμός
Red Eyed White (Albino) White x Fawn Συνδυασμός