Γονιμότητα επί της % σε διασταυρώσεις


Γονιμότητα επί της % σε διασταυρώσεις

 

Red siskin (carduelis cucullata) x carduelis atrata (υβρίδια γόνιμα 100% αρσενικά & θηλυκά )

Red siskin x carduelis magellanica (γόνιμα αρσενικά 90% & θηλυκά 80% )

Red siskin x carduelis xanthogastra (γόνιμα αρσενικά 100% & θηλυκά 90% )

Red siskin x φανέτο (carduelis cannabina) (άγονα αρσενικά & θηλυκά)

Red siskin x λούγαρο (carduelis spinus) (γόνιμα αρσενικά, μικρή γονιμότητα στα θηλυκά)

Red siskin x κανάρι (αρσενικά γόνιμα 50% & θηλυκά άγονα)

Red siskin x σκαρθί (serinus serinus) (αρσενικά 50% γόνιμα & άγονα θηλυκά )

Red siskin x serinus alario (άγονα αρσενικά& θηλυκά )

Red siskin x καρδερίνα (άγονα αρσενικά & θηλυκά )

Red siskin x φλώρο (άγονα αρσενικά & θηλυκά )

Red siskin x πυρούλα (άγονα αρσενικά & θηλυκά )

Μαγγελάνος (Carduelis magellanica) x λούγαρο (μικρή γονιμότητα σε αρσενικά & θηλυκά)

Μαγγελάνος x φλώρο μαυροκέφαλο (C.ambigua) (άγονα αρσενικά& θηλυκά )

Μαγγελάνος x κανάρι (μικρή γονιμότητα σε αρσενικά & άγονα θηλυκά )

Μαγγελάνος x carduelis notata (γόνιμα 100% αρσενικά & θηλυκά)

Κανάρι x carduelis xanthogastra (αρσενικά γόνιμα 50% & άγονα θηλυκά )

Κανάρι x carduelis magellanica (αρσενικά γόνιμα 20% & άγονα θηλυκά )

Κανάρι x carduelis notata (άγονα αρσενικά & θηλυκά )

Κανάρι x carduelis atrata (αρσενικά γόνιμα 8% & άγονα θηλυκά )

Κανάρι x σκαρθί (S. serinus) (γόνιμα αρσενικά 100% & θηλυκά 10%)

Κανάρι x λούγαρο (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x καρδερίνα (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Κανάρι x φανέτο (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Κανάρι x φλώρο (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Κανάρι x Μοζαμβίκης (S.mozambicus) (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x serinus leucopigius (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x τουρκοσκαρθάκι (S. pussilus) (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x serinus alario (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x καναρίνι άγριο (αρσενικά & θηλυκά γόνιμα 100%)

Κανάρι x σπίνος (fringilla coelebs) (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x χειμωνόσπινος (fringilla montifringilla) (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Κανάρι x fringilla teydea (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x passerina cianea (άγονα αρσενικά & θηλυκά)

Κανάρι x cryphospingus cucullatus (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x πυρούλα (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Κανάρι x καρποντάκος (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Καρδερίνα x carduelis atrata (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Καρδερίνα x λούγαρο (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Καρδερίνα x carduelis notata (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Καρδερίνα x carduelis magellanica (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

goldfinch_x_bullfinch_1

Καρδερίνα x πυρούλα (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Καρδερίνα x φλώρος (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Καρδερίνα x φλώρος ιμαλαίων (C.spinoides) (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Καρδερίνα x Μοζαμβίκης (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

goldfinch_x_rosefinch

Καρδερίνα x καρποντάκος (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Φανέτο x redpoll (Carduelis flammea) (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Φανέτο x καρδερίνα (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Φανέτο x φλώρο (αρσενικά& θηλυκά άγονα )

Φανέτο x σκαρθί (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Φανέτο x carduelis atrata (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Carduelis atrata x C.xanthogastra (γόνιμα αρσενικά & θηλυκά 100%)

Carduelis atrata x C.magellanicus (γόνιμα αρσενικά 100% & θηλυκά 90%)

Carduelis atrata x C.notata (γόνιμα αρσενικά, μικρή γονιμότητα στα θηλυκά)

Carduelis atrata x λούγαρο( γόνιμα αρσενικά, & 50% θηλυκά)

Carduelis atrata x κανάρι (γονιμότητα σε αρσενικά μέχρι 10%,άγονα θηλυκά)

Carduelis atrata x (καρδερίνα αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Carduelis atrata x σκαρθί (αρσενικά & θηλυκά άγονα )

Carduelis atrata x φλώρο (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Carduelis atrata x carduelis citronella (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Carduelis atrata x serinus pusillus (αρσενικά & θηλυκά άγονα)

Πηγή: “Cien preguntas, cien respuestas” ,D. Guillermo Cabrera Amat

Από άλλες πηγές γνωρίζω ότι είναι γόνιμα 100% τα υβρίδια: Σπίνος x χειμωνόσπινος

Φανέτο x carduelis flavirostris

Καθώς και οποιαδήποτε διασταύρωση μεταξύ φλώρων (C. Chloris, C. Ambigua, C. Spinoides)

Eυχαριστούμε το karderines.gr  και τον Βασίλη Ράπτη για την παραπάνω μελέτη.