Κατάλογος των μεταλλάξεων στα Finches


b65a2ebc0047cfecca67f46e8b905626

Κατάλογος Των μεταλλάξεων στα Finches

Φυλοσύνδετες Μεταλλάξεις

Καφέ Αχάτης Diluito Αραιό Παστέλ Lutino Masked
Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια
Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα
Ιμαλάϊων καρδερίνα
Καρδινάλιος της Βενεζουέλας Καρδινάλιος της Βενεζουέλας
Πυρούλα Πυρούλα Πυρούλα
Φανέτο Φανέτο
Σπίνος Σπίνος Σπίνος
Χονδρομύτης
Λούγαρο Λούγαρο
Μαυροκέφαλο Λούγαρο
Σημυδόσπιζα Σημυδόσπιζα Σημυδόσπιζα
Φλώρος Φλώρος Φλώρος Φλώρος Φλώρος
Κινέζικος Φλώρος Κινέζικος Φλώρος Κινέζικος Φλώρος
Φλώρος Ιμαλάϊων
Αχάτης Diluito Αραιό Παστέλ Κίτρινο

Lutino

Masked
Στην φυλοσύνδετη μετάλλαξη όταν το αρσενικό π.χ. είναι μεταλλαγμένο και το θηλυκό αρχέγονο ,τότε θα πάρω αρσενικά με παράγοντα (split)και θηλυκά μεταλλαγμένα.

Αυτοσωματικές υπολειπόμενες ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Αλβίνο Κοβάλτιο Eumo Phaeo

Φαίο

Όνυξ Οπάλιο Torba Τύρφη Τοπάζιο Λευκοκέφαλες
Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια
Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα
Καρδινάλιος της Βενεζουέλας
Μεξικάνικος Καρποδάκος Μεξικάνικος Καρποδάκος Μεξικάνικος Καρποδάκος Μεξικάνικος Καρποδάκος
Πυρούλα
Σπίνος Σπίνος
Λούγαρο Λούγαρο Λούγαρο
Λούγαρο &Μαυροκέφαλο Λούγαρο
Σημυδόσπιζα Σημυδόσπιζα
Φλώρος
Αλβίνο Κοβάλ-τιο Eumo Φαιομελα-μινικό Όνυξ Οπάλιο Torba Τύρφη Τοπάζιο Λευκοκέφα-λες
Για να εμφανιστεί η μετάλλαξη πρέπει και οι 2 γονείς να φέρουν το γονίδιο .Α)Εάν π.χ. έχω αρσενικό Φαίο και θηλυκό με παράγοντα τότε θα πάρω αρσενικά και θηλυκά Φαίο και αρχέγονα με παράγοντα Φαίο (split).Β) Εάν π.χ. έχω αρσενικό και θηλυκό με παράγοντα Φαίο τότε θα πάρω (αρσενικά και θηλυκά) α)αρχέγονα και β)αρχέγονα με παράγοντα Φαίο (split),εδώ δεν γνωρίζω ποιά είναι με παράγοντα και ποιά όχι, ο μόνος τρόπος είναι μόνο με το ζευγάρωμα.Γ) Εάν π.χ. έχω αρσενικό Φαίο και θηλυκό αρχέγονο τότε θα πάρω αρσενικά και θηλυκά αρχέγονα με παράγοντα Φαίο (split).

Αυτοσωματικές κυρίαρχες ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Diluito

Αραιό Μονός

παράγοντας

Diluito

Αραιό

Διπλός παράγοντα

Diluito Αραιό Σκούρο
Καναρίνια* Καναρίνια*
Καρδινάλιος της Βενεζουέλας Καρδινάλιος της Βενεζουέλας
Μεξικάνικος Καρποδάκος
Λούγαρο Λούγαρο
Μαυροκέφαλο Λούγαρο Μαυροκέφαλο Λούγαρο
Μαύρη καρδερίνα της Βολιβίας Μαύρη καρδερίνα της Βολιβίας
Σημυδόσπιζα
Diluito

Αραιό Μονός

παράγοντας

Diluito

Αραιό

Διπλός παράγοντα

Diluito Αραιό Σκούρο
* αυτή τη μετάλλαξη στο καναρίνι ονομάζεται Αμέθυστος
Στην κυρίαρχη μετάλλαξη αρκεί το γονίδιο να υπάρχει σένα από τους 2 γονείς

Φυλοσύνδετες Λιποχρωμικές ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Avorio Ελεφαντόδοντο
Καναρίνια
Λούγαρο
Avorio Ελεφαντόδοντο

Αυτοσωματικές λιποχρωμικές ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Λευκό υπολειπόμενο
Καναρίνια
Λευκό υπολειπόμενο

Αυτοσωματικές λιποχρωμικές κυρίαρχες ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Κυρίαρχο λευκό Κυρίαρχο Κίτρινο
Καναρίνια
Καρδερίνα
Λούγαρο
Κυρίαρχο λευκό Κυρίαρχο Κίτρινο