Τα δαχτυλίδια


Τα δαχτυλίδια πουλιών υπάρχουν για να ξέρουμε τον εκτροφέα, τον σύλλογο του ,τη χώρα προέλευσης και το χρόνο που γεννήθηκε.

screen-shot-2011-02-04-at-22-34-17

Τα δακτυλίδια κλειστού τύπου μπαίνουν μόνο όταν τα πουλιά είναι λίγων ημερών και μένουν για όλη τη ζωή του πουλιού. (βγαίνουν μόνο κόβοντας τα με ειδικό ψαλίδι ). Τα δακτυλίδια κλειστού τύπου χρησιμοποιούν από εκτροφείς και χομπίστες από διάφορους συλλόγους πουλιών. Το δακτυλίδι αυτό περιέχει τις εξής πληροφορίες:

1) Την χρονολογία γέννησης, η οποία εκφράζεται με ένα διψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στο έτος π.χ. 09 για το έτος 2009.

2) Τα αρχικά της ομοσπονδίας της χώρας από την οποία προέρχεται το πουλί π.χ. ή ΕΟΟ (Ελληνική Ορθολογική Ομοσπονδία), για την Ελλάδα.

3) Ο κωδικός του συλλόγου π.χ. για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών έχει επιλεχθεί το γράμμα G στον οποίο ανήκει ο εκτροφέας και ακριβώς δίπλα ο αριθμός μητρώου του εκτροφέα.

4) Ένα γράμμα σε λατινική μορφή που αντιπροσωπεύει το μέγεθος του δακτυλιδιού όπως τον παρακάτω πίνακα

2,00 2,30 2,50 2,70 2,90 3,00 3,20 3,50 3,80 4,00 4,50
A Β C D E G J K Y L M
5,00 5,50 6,00 6,50 7,40 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00
MM N P Q R S T U V W X

Για να μάθετε τι μέγεθος δακτυλιδιού ταιριάζει σε συγκεκριμένο είδος πουλιού κατεβάστε το αρχείο .pdf πατώντας εδώ.

5) Ο αύξων αριθμός δακτυλιδιού, που αντιστοιχεί σε καθένα από τα δαχτυλίδια που έχει στην κατοχή του ο εκτροφέας.

Τα δακτυλίδια αυτά μπορεί να είναι χρωματιστά, το κάθε χρώμα αντιστοιχεί κάποιο έτος. Πολύ συχνά βάζουν και αλουμινένια δακτυλίδια σε ασημί χρώμα λόγο του χαμηλού τους κόστους. Οι ξένες ομοσπονδίες και ελληνικές (όχι όλες οι ομοσπονδίες αλλά αυτές που είναι μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Confédération Ornithologique Mondiale C.O.M.))

screen-shot-2011-02-04-at-22-33-42

Xρησιμοποιούν το ίδιο χρώμα κάθε έτος.

Για παράδειγμα

(Παλιό σύστημα):

2000 – πορτοκαλι

2001 – κόκκινο

2002 – μαύρο

2003 – σκούρο μπλέ

2004 – χρυσαφί

2005 – σκούρο πράσινο

2006 – κόκκινο

2007 – μαύρο

2008 – σκούρο μπλέ

2009 – βιολετί

(Καινούριο σύστημα):

2009 – βιολετί

2010 – πορτοκαλι

2011 – σκούρο μπλε

2012 – κόκκινο

2013 – μαύρο

2014 – ανοικτό πράσινο

…και μετά επαναλαμβάνονται απο τη αρχή.

Οι κωδικοί στα ελληνικά δακτυλίδια παρατίθενται σε εξής σειρά: Ομοσπονδία, κωδικός συλλόγου, αριθμός μητρώου εκτροφέα, αύξων αριθμός δαχτυλιδιού, μέγεθος δακτυλιδιού και έτος γέννησης.

bird-rings-banding

gf_ring_coding_ap01

Ομοσπονδία Κωδ Συλλόγου Αρ Μητρ. Εκτρ Αύξ. αρ δακτ Μεγεθ. δακτ Έτος
ΕΟΟ G 44 00001 P 11

Τα δακτυλίδια ανοικτού τύπου χρησιμοποιούνται απλά για μαρκάρισμα του πουλιού (είδος, το φύλο ή το έτος γεννήσεις του) και το δακτυλίδι αυτό μπορεί και να μπει και να βγει χωρίς μεγάλη δυσκολία. Συνήθως είναι έγχρωμα από μαλακό πλαστικό ή αλουμίνιο και φέρνουν μόνο αρίθμηση ή δεν έχουνε καμία ένδειξη. Πιο σπάνια τα δακτυλίδια ανοικτού τύπου φέρνουν κι αυτά διαφορετικές πληροφορίες.

banding rings,

Αναγνώριση δαχτυλιδιών κλειστού τύπου

ΑΟΒ 08 Ε036 188 ΧΒ

AOB – Βέλγιο

08 – γεν. 2008

E – 2,9mm διαμ. δακτυλιδιού

036 – α/α πουλιού

188 ΧΒ – αρ. εκτροφέα και συλλόγου

Ημερομηνίες παραγγελίας δακτυλιδιών κάθε έτος

  1. 1 Ιουλίου
  2. 30 Σεπτεμβρίου
  3. 15 Δεκεμβρίου
  4. 15 Φεβρουαρίου

Χώρα προέλευσης / σύλλογο

Ελληνικά:

ΕΟΟ – Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία

Παρακάτω αναφέρονται οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΟ.

S – Αττικός Σύλλογος Καναρινιών Εμφάνισης Α.Σ.Κ.Ε.

E – Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης Ε.Λ.Κ.Ε.

H – Ελληνικός Όμιλος Καναρινιών Harzer Ε.Ο.Κ.

L – Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων – ΛΑΣΥΚ

P – Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου ΛΕ.ΦΙ.ΚΑ.Ρ.

Α – Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων Π.Ο.Κ.

G Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών – ΠΣΕΠΠ

K – Σύλλογος Φίλοι Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης Σ.ΦΙ.Π.ΣΥ.Κ.

V – Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας Σ.Φ.Ω.Π.

T – Σύλλογος Καναρινοφίλων Βορείου Ελλάδος ΣΥ.Κ.Β.Ε.

ΠΟΟ – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας

Παρακάτω αναφέρονται οι σύλλογοι μέλη της ΠΟΟ.

AL – Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών Α.Λ.Ο.Π

C – Ελληνική Ακαδημία Καρδερίνας Ε.Α.Κ

W – Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Μαλινουά Ε.Σ.Ε.Μ

M – Όμιλος Εκτροφέων Μαλινουά Ο.Ε.Μ

EM – Σωματείο Εκτροφέων Μαλινουά Σ.Ε.ΜΑ

Z – Φίλοι Άγριων Πτηνών Φ.Α.Π.

? – Σύλλογος Φίλων Περιστεριών – ΣΦΠ

? – Σύλλογος Περιστεροφίλων Νίκαιας-Πειραιά

Άλλα:

EP – Εκτροφείς Πτηνών Αναψυχής Μακεδονίας Ε.Π.Α.Μ.

T – Ελληνικός Σύλλογος Τιμπράντος ΕΛ.ΣΥ.ΤΙ.

EV – Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Έβρου Σ.Ε.Π.Σ.Ε.

KA-GR – Κυριάκος Αργυρού

Ξένα:

AAC The Avicultural Advancement Council of Canada (All Bird)http://www.islandnet.com/~aacc/ Καναδάς

AGY Aviario Garcia Yonte (Presumed Individual Breeder) Ισπανία

AB Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (All Bird) http://www.anbvv.nl/Ολλανδία

ANB Algemene Nederlandse Bond waterslager Γερμανία

ANS American Norwich Society (Norwich Type Canary)http://www.angelfire.com/fl/norwichcanary/ Αμερική

AOB Association Royale Ornithologique de Belgique Βέλγιο

AOH – ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE HYEROISE Γαλλία

AOM – AMICALE ORNITHOLOGIQUE MEDITERRANEENNE Γαλλία

AOP – AMICALE ORNITHOLOGIQUE LA PROVENCALE OLLIOULES Γαλλία

APA Association of Pan-American Canary Culturists of New Jersey (All Canary) 113 64th St. West New York, NJ 07093 Αμερική

APO – ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE Γαλλία

ARWC American Royal Waterslager Club (Belgian Waterslager Song Canary)http://www.americanwaterslagerclub.com/ Αμερική

ASC American Singers Club (American Singer Song Canary) http://www.upatsix.com/asc/Αμερική

AWS American Waterslager Society (Belgian Waterslager Song Canary)http://www.waterslagers.com/ Αμερική

AZ Vereinigung für Artenschutz Vogelhaltung und Vogelzucht e.V. Γερμανία

ΒG – Βουλγαρια

ΒΟF – Βελγική Ορνιθολογική Ομοσπονδία

BPC West Vlaanderen Belgische Postuurkanarie Club (Belgian Humpback Type Canary) http://users.skynet.be/sky36711/bpcweb.htm Βέλγιο

CAS Cyprus Avicultural Society (All Bird) Κύπρος

CCC Columbia Canary Club (All Canary) PO Box 2013, Clackamas, OR 97015 (503) 663-9464 Αμερική

CCA Cyprus Canary Association (All Canary) pthoma@competition.gov.cy Κύπρος

CCH Chris Hardwick (Individual Breeder—Various Canary Breeds)http://www.aaawebmaster.com/canary/index.htm Αμερική

CFA International Columbus Fancy Society (Columbus Fancy Type Canary)http://www.angelfire.com/wv2/columbusfancy/ Αμερική

CFS Canary and Finch Society of Houston (All Bird) http://canaryfinchsociety.tripod.com/Αμερική

CODA – CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDECHE Γαλλία

COM-USA COM-USA Inc. (All Bird) http://www.abbaseed.com/COM-USA/com-usa.html Αμερική

CS Central States Roller Canary Association (German Roller Song Canary) 305 Grosvenor Ct., Bolingbrook, IL 60439 Αμερική

CTDF – CLUB TIMBRADOS DISCONTINU DE FRANCE Γαλλία

CZ – Tschechia

DAS Durham Avicultural Society of Ontario Canada (All Bird) http://www.birdclub.ca/Καναδάς

DKB Deutschen Kanarien-und Vogelzuchter-Bund e.V (All Bird) http://www.dkb-online.de/ Γερμανία

E1 Federacion Ornitologica Española (Spanish Timbrado Song Canary) Ισπανία

E2 Federacion Ornitologica Cultural Deportiva Española (All Bird) http://www.focde.com/Ισπανία

EZ Club Malinois Alfafar-Valencia (Belgian Waterslager Song Canary)http://waterslager.migueb.com/ Ισπανία

FBA Florida Bird Breeders Association (All Bird) (305) 856-2885 Αμερική

FOI Federazione Ornicoltori Italiani Ιταλία

FOW Fédération Ornitologique Wallone Βέλγιο

GC Greater Chicago Cage Bird Club (All Bird) http://gccbc.org/ Αμερική

HC Hokkaido Canary Association (All Canary) Αμερική

HCC Hashimoto Shichoen (Presumed Individual Breeder) Ιαπωνία

HCF Honolulu Canary and Finch Club (All Bird) http://www.upatsix.com/hartz/rosette.htmΑμερική

ICA International Canary Association (All Canary) http://www.emanitoo.net/site/s2dc70aw/Αμερική

IFC International Fife Fancy Canary Club (Fife Fancy Type Canary) 11614 January Dr., Austin, TX 78753 Αμερική

ISM Internationale Studieclub Mozaieken (Mosaic Color Canary) http://www.studieclub-mozaieken.nl/page … gepag.html Ολλανδία

JIR Japan International Roller Canary Association (German Roller Canary) Ιαπωνία

JRC Japan Red Canary Association (Red Factor Color Canary) Ιαπωνία

KBF Koninklijke Belgische Federatie van Kanarieliefhebbers (Belgian Waterslager Song Canary) http://kbfk.be/ Βέλγιο

KBOF Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie Βέλγιο

KEV – Βέλγιο

KCC Kings County Canary Club (All Canary) 206 Finley Av., Staten Island, NY 10306 Αμερική

LSSCC Lone Star State Canary Club (All Canary)http://www.lonestarstatecanaryclub.com/2.html Αμερική

N Japan International Canary Club (All Canary) Ιαπωνία

NA North American Breeders Association: Band Registry for Oakland International Roller Canary Club (German Roller Song Canary) http://www.geocities.com/Heartland/8813/Αμερική

NB Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (All Bird) http://www.nbvv.nl/ Ολλανδία

NBB Koninklijke Nationale Bond van België voor Waterslagers (Belgian Waterslager Song Canary) http://members.lycos.nl/knbbweb/ Βέλγιο

NC North Japan Red Canary Association (Red Factor Color Canary) Ιαπωνία

NCC Nagoya Canary Club (All Canary) Ιαπωνία

NCA National Colorbred Association (Color Canary) http://www.nationalcolorbred.org/Αμερική

NGC The National Gloster Club (Gloster Type Canary) http://www.nationalglosterclub.org/Αμερική

NRC Nihon Roller Canary Club (German Roller Song Canary) Ιαπωνία

NYC Nihon Style Canary Club and Yokosuka Canary Club (Type Canary) Ιαπωνία

NYZ Nihon,Yokosuka, and Zennihon Akakanaria Club (Red Factor Color Canary) Ιαπωνία

NW Northwest Roller Canary Club (German Roller Song Canary)http://www.northwestrollercanaryclub.com/ Αμερική

OCA Oiseau Club Antibes (All Bird) http://www.oc-antibes.com/ Γαλλία

OCC – OISEAU CLUB CEVENOL Γαλλία

OCEV – OISEAU CLUB de L’EST VAROIS Γαλλία

OCG – OISEAU CLUB GARDOIS Γαλλία

OCI – OISEAU CLUB D’ISTRES Γαλλία

OCP – OISEAU CLUB PROVENCAL Γαλλία

OCPH – OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT Γαλλία

OCPA – OISEAU CLUB DU PAYS D’AIX Γαλλία

SAOV – SOCIETE AVICOLE ORNITHOLOGIQUE VAUCLUSIENNE Γαλλία

SC Santa Clara Valley Canary & Exotic Bird Club (All Bird)http://www.geocities.com/scvcebc/ Αμερική

SOP – SOCIETE ORNITHOLOGIQUE PHOCEENNE Γαλλία

SR Southern California Roller Canary Club (German Roller Song Canary)http://www.geocities.com/scrcc2002/ Αμερική

ST Spanish Timbrado Society of America (Spanish Timbrado Song Canary)http://stsaonline.org/index.html Αμερική

STA American Association of Spanish Timbrado Breeders (Spanish Timbrado Song Canary) http://members.cox.net/timbrados/index.htm Αμερική

UCA Union de Criadores de Aves Exoticas y Nacionales. A. C. (All Bird) Αμερική

UOC – UNION ORNITHOLOGIQUE CORSE Γαλλία

UOEB – UNION ORNITHOLOGIQUE DE L’ETANG DE BERRE Γαλλία

USA USA Roller Canary Culturist (German Roller Song Canary) Αμερική

UTF United Spanish Timbrado Fanciers (Spanish Timbrado Song Canary)http://spanishtimbrado.us/ Ισπανία

VZE – Germany Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel (VZE)

WWC Western Waterslager Club (Belgian Waterslager Song Canary)http://westernwaterslager.com/

YCC Yokosuka Canary Club (All Canary) Ιαπωνία

ZAC Zennihon Akakanaria Club (All Canary) Ιαπωνία

ΑΒ, AO NL, AO B, BEC, BELG, BOV, BRC, DAN, DV,

EE NL-H, FK, FFH, FRANCE, GB, HOLL, NB, NBVV, NL, NL-H,

NL-S, NVC, PSNL, PURM, VDS, VCN EFU, VDF, VMB – Ολλανδία (λεπτομέρειεςεδω)

Πως βάζουμε τα δακτυλίδια κλειστού τύπου

Τα δακτυλίδια βάζουμε όταν τα μωρά είναι 6-10 ημερών (ανάλογα από το είδος του πουλιού).

Υπάρχουν 2 τρόποι: για πουλιά που έχουνε 2 δάκτυλα μπροστά και 2πίσω, και για πουλιά που έχουνε 3 δάκτυλα μπροστά κι ένα πίσω.

Κοιτάξτε τη φωτογραφία:

screen-shot-2011-02-04-at-22-37-16

screen-shot-2011-02-04-at-22-37-24

Πωλίνα Ντιστάνοβα G44

μέλλος ΠΣΕΠΠ

wind-sa@hotmail.com