Είδη Πουλιών

Διαβάστε πολύτιμες πληροφορίες για διάφορα πουλιά και τον τρόπο που τα εκτρεφουμε!


Zebra Finch

Zebra Finch Τα zebra finch είναι ένα από τα πιο κοινά και διαδεδομένα παραδείσια προερχόμενα από την Κεντρική Αυστραλία, κάποιος όμως μπορεί να τα βρει και στην Ινδονησία ή και στο Ανατολικό […]


Spice finch

Spice Finch (Lonchura punctulata), Nutmeg Finch, Scaly-breasted munia, spotted munia Τα spice finch έχουν το μέγεθος 12,5cm, το φύλο δεν είναι εύκολο να το διαχωρίσουμε καθώς το θυληκό και το αρσενικό είναι […]