Αναπαραγωγή


Κατάλογος των μεταλλάξεων στα Finches

Κατάλογος Των μεταλλάξεων στα Finches Φυλοσύνδετες Μεταλλάξεις Καφέ Αχάτης Diluito Αραιό Παστέλ Lutino Masked Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καναρίνια Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Καρδερίνα Ιμαλάϊων καρδερίνα Καρδινάλιος της Βενεζουέλας Καρδινάλιος της Βενεζουέλας Πυρούλα […]


Τα δαχτυλίδια

Τα δαχτυλίδια πουλιών υπάρχουν για να ξέρουμε τον εκτροφέα, τον σύλλογο του ,τη χώρα προέλευσης και το χρόνο που γεννήθηκε. Τα δακτυλίδια κλειστού τύπου μπαίνουν μόνο όταν τα πουλιά είναι λίγων ημερών […]


Οι κοινωνικοι σπίνοι ως παρενθετοι γονεις

Γνωρίζοντας την δυσκολία αναπαραγωγής κάποιων συγκεκριμένων ειδών παραδείσιων όπως πχ gouldians,star finch κτλ, σκέφτηκα ότι θα είναι χρήσιμο κάποιο άρθρο ή κάποιος οδηγός για όσους ξεκινάνε τώρα για την διαχείριση των κοινωνικών […]


Θνησιμότητα gouldians

Θνησιμότητα gouldians A. Θνησιμότητα gouldian Έμβρυα νεκρά πριν την εκκόλαψη (στο αυγό) Μικρός αριθμός θανάτων σε έμβρυα που βρίσκονται ακόμη μέσα στα αυγά είναι πιθανόν αναπόφευκτος, αλλά αν παρουσιαστεί εκτεταμένη θνησιμότητα τέτοιου […]